niedziela, 15 marca 2015

Wniosek o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia oraz skargi do ETPCz . Część I - Wniosek

                                                                                                                         Katowice 12.03.2015 r.
                                                             
                                                                                Oświadczenie

         Oświadczam , iż na własne ryzyko i odpowiedzialność prawną zobowiązałem administratora moich kont na portalach społecznościowych do zamieszczenia na nich dokumentów obrazujących zakres działań prawnych , jak i ich merytoryczne podstawy , podejmowanych w ostatnim czasie przez moich pełnomocników. To jest :

  • wniosku o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w wyniku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania z dnia 11 marca 2015 roku wraz z uzasadnieniem str. 1-73                      
  • skargi skierowanej do ETPCz   wraz z uzasadnieniem i załącznikami , dotyczącej przewlekłości postępowania toczącego się od 13 lat przed Sądem Okręgowym w Katowicach 
  • skargi skierowanej do ETPCz  z 12 marca 2015 roku  , wraz z uzasadnieniem,  bez załączników, dotyczącej nierzetelności postępowania toczącego się przed Sądem Okręgowym w Warszawie , skutkującego wydaniem wyroku wprawdzie uniewinniającego to jednak dalece krzywdzącego w treści jego uzasadnienia , opartego na niekompletnym materiale dowodowym w sprawie zabójstwa gen.Marka Papały                                    
        Dokumenty te zostały przygotowane zgodnie z obowiązującymi normami prawnymi . Dane osobowe osób publicznych są ujawnione , natomiast dane osobowe osób prywatnych podlegają ochronie , dlatego też , wskazane zostały jedynie ich inicjały . Dokumenty procesowe z akt śledztw i postępowań sądowych , które zostały prawomocnie zakończone , mogły zostać w całości upublicznione . Natomiast , te niezakończone podlegają prawnej ochronie , dlatego też nie zostały upublicznione.

       Siłą tego wniosku jest zawarta w nim argumentacja , oparta na treści obszernie cytowanych zeznań szefów służb specjalnych , prokuratorów Prokuratury Krajowej i Generalnej...
    
       Wysokość odszkodowania może niektórych szokować ...zastanówmy się zatem wspólnie czy przynajmniej mam prawo domagać się zwrotu wartości tego co do mnie należało a z czego , w warunkach trwającego aresztu , mnie okradziono  ?
Czy pozbawienie wolności jakiego doświadcza ponad 70 tys. osadzonych w aresztach śledczych i zakładach karnych jest tym samym co ponad 9- letni areszt tymczasowy o charakterze wydobywczym w sprawie zabójstwa szefa polskiej policji ?

      Na marginesie , czy ktoś kiedykolwiek próbował zastanowić się ile w czasie trwającego śledztwa w tej sprawie zarobili prokuratorzy referenci ?  Spróbujmy...od czerwca 1998 roku do grudnia roku 2009 tj. do momentu skierowania przeciwko mnie aktu oskarżenia do Sądu Okręgowego w Warszawie .
Ile kosztowały wszystkie te zagraniczne wyjazdy i delegacje ?
Ile kosztowało całkowicie nierzetelne śledztwo , które od 2009 roku praktycznie trzebabyło prowadzić od początku ?
Przecież to są koszty ponoszone również z Waszych podatków ...

      Mało kto zdaje sobie sprawę , że w demokratycznym państwie prawa dzieją się takie rzeczy ...przeczytajcie sami ...koniecznie !!!

     To czego doświadczam ...za sprawą tych samych metod i mechanizmów ,
 może spotkać każdego z Was ...Wniosek o zasądzenie odszkodowania i zadośćuczynienia w wyniku niewątpliwie niesłusznego tymczasowego aresztowania z dnia 11 marca 2015 roku do Sądu Okręgowego w Katowicach  c.d.n